Parasport i korthet

Parasport är kort och gott idrott för personer som har en funktionsnedsättning. Vanligtvis delar man in i följande huvudkategorier: Rörelsenedsättning, synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. *

• Glädjen och de spontana reaktionerna
• Det är inte självklart att ha två ben att springa på?! Idrott kan förändra liv och öka livskvaliteten för personer med en funktionsnedsättning.
• Fantastiska prestationer, prestationer utöver det vanliga

• ”Idrott för alla! Ge alla möjlighet och rätt förutsättningar till att idrotta och vara fysiskt aktiva”
• ”Ökad livskvalitet och en bättre social samvaro”

*Funktionsnedsättning

Rörelsenedsättning – avses bl.a. nedsatt rörelseförmåga bestående förlamning eller störning i motoriken, amputationer, missbildning och omfattande ledstelhet.

Synnedsättning – Varje del av ögat som ljuset skall passera genom kan drabbas av felbildning eller sjukdom. Därmed kan synskärpa minska, antingen till viss grad eller så att man inte ser något alls.

Intellektuell funktionsnedsättning – En avvikelse i hjärnans kognitiva utveckling. Kan innebära nedsättning i intelligens och bristande adaptiv förmåga. Detta kan bero på genetik, hjärnskada vid graviditet/förlossning, kromosomförändring, syrebrist. Hjärnskador kan alltså både vara medfödda och också förvärvade.
-Problematik: Slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, förmåga att lära av erfarenheter. Svårt med kommunikation, social delaktighet, allmändaglig livsföring. Lindrig, svår eller mycket svår.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – NPF innebär att en persons hjärna - inom vissa områden – har ett annorlunda sätt att fungera i jämförelse med gemene man. Hit hör bland andra ADHD, Autism, Tourettes syndrom, olika kommunikations- och språkstörningar samt specifika inlärningssvårigheter.
-Problematik: Reglering av uppmärksamhet/koncentration, impulskontroll och aktivitetsnivå, planera/organisera/strukturera, problemlösning, samspel med andra människor, inlärning och minne, uttryck samt sinnesintryck. Kan bero på komplikationer vid förlossning, näringsbrist under graviditet, genetiskt, hjärnhinneinflammation i tidig ålder.


Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person-relaterad till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.


Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK